Ochrona danych osobowych

Dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z prawem i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówień i chronione przed nieuprawnionym dostępem. Imię i nazwisko są wymagane wyłącznie w celu powiązania licencji z zakupioną książką.


www.iPublishing.cz